agera

Säker leverans av bitumen

1. Fungerande nöddusch?

2. Avstängningsventil vid lossningsanslutningen?

3. Fungerande nivåmätare på tank?

4. Finns överfyllnadslarm?

5. Är tankar och ventiler korrekt märkta?

-Maxvolym på tank?

6. Dokumenterad chaufförsintroduktion av leveransplatsen?


nynas